Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. NCPC Kliniek Alphen spant zich in de om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. NCPC Kliniek Alphen sluit iedere aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website van NCPC Kliniek Alphen, waaronder de html-codes, teksten, beelden en geluiden berusten bij NCPC Kliniek Alphen en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent dat het niet is toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming de op deze site vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.