Klachtenprocedure

Indien u niet tevreden bent met de behandeling of bejegening in Kliniek Alphen, kunt u een klacht indienen.

Hiertoe is een speciaal emailadres in het leven geroepen: klachten@ncpc.nl.

Hier kunt u aangeven wat uw klacht inhoudt, onze klachten functionaris zal dan contact met u opnemen voor verdere afhandeling. Onze kliniek beschikt over een onafhankelijke klachten commissie die in eerste instantie uw klacht kan behandelen. Op verzoek zal u kosteloos een exemplaar van het klachten regelement worden toegestuurd

Kliniek Alphen is lid van ZKN en dus tevens aangesloten bij de landelijke Geschillen commissie Zelfstandige Klinieken.