Plastische chirurgie ooglidcorrectie ooglift botox dupuytren koetsiershand esthetische chirurgie

Kwaliteit


Binnen NCPC Kliniek Alphen is kwaliteit geen apart hoofdstuk, maar zit verweven door onze gehele organisatie. NCPC Kliniek Alphen is aangesloten bij ZKN, de landelijke organisatie Zelfstandige Klinieken Nederland. ZKN streeft kwaliteit, klantvriendelijkheid, efficiëntie en marktgerichtheid na en heeft duidelijke richtlijnen gesteld voor kwaliteitsklinieken. In het kader van kwaliteitsborging en -implementatie heeft Kliniek Alphen vanaf de start de juiste invulling van de normen van zowel ISO-9001: 2008, als de branche specifieke ZKN/VMS-normen gehanteerd. NCPC Kliniek  Alphen wil al haar processen, producten, diensten en het kwaliteitsmanagementsysteem continu verbeteren. Om dit te bereiken wordt met betrokkenheid van medewerkers, klanten en leveranciers steeds gezocht naar mogelijkheden hiervoor.
Het kwaliteitsmanagementsysteem is ontwikkeld en ingevoerd met het doel om (medische) processen volgens vaste routines te laten verlopen en te bereiken dat voldaan wordt aan de wensen en behoeften van klanten en de vigerende wetgeving die betrekking heeft op de diensten van Kliniek Alphen.