Plastische chirurgie ooglidcorrectie ooglift botox dupuytren koetsiershand esthetische chirurgie

Wat is een DBC?

Een DBC is een Diagnose Behandel Combinatie en werd door de overheid ingevoerd als stelselwijziging in 2005. Zoals de naam doet vermoeden, is een DBC het geheel van eerste consult, behandeling en nazorg. Voor de invoering van de DBC systematiek, werden alle bezoeken en behandelingen apart betaald. De DBC is een totaalpakket van de drie boven genoemde elementen, waarvoor zorgverzekeraars met zorg aanbieders waaronder de Stichting NCPC jaarlijks contracten afsluiten en prijsafspraken over maken. Elk vakgebied heeft zijn eigen DBC's met specifieke kenmerken. Aan het einde van de looptijd van een DBC (tegenwoordig maximaal 120 dagen) wordt deze afgesloten en vind er een afrekening plaats tussen verzekeraar en zorgaanbieder. Als de nazorg na deze datum nog doorloopt, zal er een zgn. vervolgtraject worden gevormd, waar deze controles in zitten die ook apart worden vergoedt.